Sanayi Toplumları Kalkınır mı?

Sanayi Toplumları Kalkınır mı?

Sanayi İnkılabı, 18. yüzyılda İngiltere’de başlamış ve kısa sürede Batı Avrupa’ya yayılmıştır. Ham madde veya yarı işlenmiş maddenin kullanıma uygun hâle getirilmesine sanayi denmektedir.

Sanayi yaygınlaşmadan önce el emeği ve insan gücü ön planda iken, sanayi geliştikten sonra, insan gücünün yerini makineler almış ve böylelikle seri üretim sağlanmıştır. Makine ile üretilen bu malların pazarlanması, yeni bir zenginleşme süreci başlatmıştır. Sanayi geliştikten sonra ham madde ve pazar bulma faaliyetleri de beraberinde gelmiş böylelikle sömürgecilik yarışı başlamıştır. Küçük atölyeler büyük tezgahlara ve hatta fabrikalara dönüşmüştür.

Sanayi, bir ülkenin gelişmesinde oldukça önemli bir faktördür. Gelişmiş ülkeler, gelişmişliklerini sanayiye borçludurlar. Günümüzde sanayi, ülkelerin ekonomilerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Eskiçağlardan itibaren sanayi ve ticaret ile uğraşan toplumun ekonomilerinin oldukça iyi düzeyde olduğunu ve zamanla kalkındığını görmekteyiz. Sanayi toplumu, millî gelirlerinin artması ile birlikte sosyal ve ekonomik anlamda büyük ilerlemeler kat etmiştir.

Sanayi, çok fazla kişiye iş imkânı sağlaması, iklimin olumsuzluklarından etkilenmemesi, üretilen malların kısa ömürlü olmaması ve pazarlama yöntemleri ile toplumlara çeşitli imkânlar sunmaktadır.

Sanayinin Gelişmesi

– Sermaye

– Enerji

– Hammadde

– Ulaşım ve Pazarlama

– İş gücü ve Teknik Eleman gibi unsurların olması gerekmektedir. Bu unsurlara sahip toplumlar, sanayi bakımından gelişir ve kalkınmaya başlar.

Ülkenin Sanayileşmesi

– Sanayi ürünleri ihracatı artmaya başlar.

– Dış ticaret hacmi önemli oranda büyür.

– Tarımda çalışan işçi azalır ve sanayi sektöründe çalışan işçi sayısında artış meydana gelir.

– Ortalama hayat düzeyi artar.

– İşsizlik azalır.

– Şehirleşmede artış görülür.

– Millî gelir düzeyi yükselir.

– Nitelikli iş gücü değer kazanır.

– Hammadde ithalatı artar.

Türkiye ekonomisinin en önemli ve en üretken kesimi de sanayidir. İhracatın % 90’ı sanayi ürünleri ile gerçekleşmektedir. Sanayileşmenin artmasıyla birlikte, daha önce dışardan satın alınan ürünler kendi ülkemizde üretilmeye başlanmış ve dış ülkelere ihraç edilmiştir. Böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

Sanayi Toplumları Kalkınır mı?