Nitrik Asit Özelliği Nedir?

Nitrik Asit

nitrikasit_.jpg

Formülü HNO2 olan kararsız asit. Çok kararsız olduğundan yalnızca çözeltisinde tanınmasına karşılık, nitrir asidinin tuzları ( nitritler ya da azotidler ), yükseltgeyici ya da indirgeyici özellikli, billur yapılı katılardır. Anilin üstüne etki ederek diozoikleri verirler.