Farsça

Farsça nedir?

Hint-Avrupa dilleri ailesinin Hint-İran dillerine bağlı olan Farsça dil bilgisi ve yapısı temelinde bu dil ailesine oldukça benzerlik gösteren yarı çekimli bir dildir.

Farsçada geniş zaman ve emir kipi dışındaki her zaman çekimi ekler yardımıyla yapılır. Ancak bu ekler kelimenin hem başına hem ortasına hem de sonuna konur.

Kısacası dil bilgisi açısından eklemeli dil özellikleri göstermesine rağmen batı dillerindeki gibi artikel veya cinsiyet kullanımına rastlanmaz.

İslam klasiği sayılan bazı eserler ve tasavvuf eserlerinin bir kısmı, İslam dünyasının Arapçadan sonraki dili kabul edilen Farsça dilinde yazılmıştır.

Farsça İngiliz sömürgesinden önceki zamanlarda o kadar büyük bir çevreye yayılmıştı ki Güney Asya’da baskın dildi ve Moğol İmparatorluğu’nun resmi diliydi.

Hatta Orta Asya yöresinde görülen Keşmirce, Bengali ve Hindustani gibi lehçelerde Fars dilinin izleri rahatlıkla gözlemlenebilir.

Öyle ki Urduca Farsça, Arapça, Türkçe ve Asya dillerinin birleşimi niteliğinde bir dil olarak ortaya çıkmış günümüzde de yaşayan bir dildir.

Şu anda İran’ın resmi dili olan Farsça, lehçeler halinde Tacikistan’da ve Afganistan’da da resmi dil olarak görülmektedir.

Ayrıca Özbekistan, Pakistan ve Hindistan’da da konuşulduğu bilinmektedir. Ortalama 100 milyon kişinin ana dili olarak bilinir.

Farsçanın geçmişi

M.Ö 550 – 330 yılları arasında şu anki İran coğrafyasında ikamet eden Parsa halkından gelme bir dildir. Pers İmparatorluğu’nun ana dili iken oldukça geniş bir kesim tarafından konuşulan bir dildi.

Eski Farsçaya dair kayıtların en eskisi M.Ö 1000’li yıllara kadar dayanmaktadır. Ancak bilinen en eski örnek ise M.Ö 500’lü yıllarda Ahameniş İmparatorluğu döneminde yazılmış Behistun Yazıtlarıdır.

Eski Farsça ilk başlarda çivi yazısı ile yazılmaya başlansa da sonraları Pehlevi alfabesiyle yazılmıştır. Antik İran’da konuşulan Eski Farsça Ahameniş İmparatorluğu’nun anadillerinden sayılmıştır. Sasaniler döneminde de Farsça konuşulmuştur.

Farsça, İran’ın İslamiyet’i seçmesinden sonra Arapçadan ve Türkçeden etkileşimlerle değişime uğramıştır. Klasik eserlerde ve şiirlerde Klasik Farsça görülmüştür.

Klasik Farsça 16 ve 19. Yüzyıllarda restorasyon dönemini yaşayan Pers hükümeti süresince Hindistan yarımadasında dahi görülen önemli dillerden olmuş ve Farsça birçok eser verilmiştir.

Günümüzde İran’da konuşulduğu görülen Çağdaş Farsça, Kiril alfabesi kullanılan ve bugün Tacikistan, Özbekistan ve Rusya’da konuşulan Tacikçe, bir de Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan’da konuşulan Farsça olan Darice olarak bilinen Farsçanın yaşayan lehçeleri 3 farklı lehçe şeklinde görülmektedir.

Farsçanın alfabesi

Farsça Arap alfabesiyle yazılmasına karşın ilaveten dört harfe daha sahiptir bu harflerin Latin alfabesindeki karşılığı j, p, g ve ç’dir.

Yani toplamda 32 harften oluşan bir alfabeye sahiptir.  Ayrıca Türkçedeki ı, ü , ö harfleri Farsçada bulunmaz.

Farsça kelimesinin sözlük anlamı

1. İran devletinin resmi dili, Acemce.

2. Bu dille yazılmış olan.

Farsça kelimesinin cümle içinde kullanımı

1. Anlamı

İran gezisi için az da olsa Farsça öğrenmiş ve bu dili oldukça beğenmiştik.

2. Anlamı

Farsça olarak düzenlenmiş evraklardaki çeviri hatalarının düzeltilmesi bu işin asıl önemli kısmıdır.

Farsça kelimesinin İngilizcesi

1. Persian

Kaynakça: tdk.gov.tr