Etkileriyle Dünyayı Değiştiren 7 Kitap

Bu farklı kitapların her birinin de etkisi oldukça büyük. İşte onlara birlikte bakalım…

Tarihte bazı kitaplar vardır ki bazıları tarihin akışını değiştirmiş, bazıları peşinden binlerce insanı süreklemiş, bazıları devrimlere yol açmış, bazıları da yüzbinlerce insanın ölümüne yol açmıştır. İşte onların 7 tanesini sizin için derledik!

7. İncil

İncil

İsa’nın yaşımını, ölümünü, göğe yükselişini ve öğretilerini anlatan İncil kutsal kitaplardan bir tanesidir. Dünyada en fazla insanı peşinden sürükleyen kitaptır diyebiliriz. Hristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil, İsa’nın öğrencileri tarafından kaleme alınmıştır. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından kaleme alınmış olan 4 farklı İncil vardır ve kaleme alan kişilerin adıyla anılır. Hristiyanlığın dünyada 2 buçuk milyara yakın insan tarafından inanıldığı düşünülürse en fazla okunan kitaptır.

6. Prens – Niccolo Machiavelli

Prens - Niccolo Machiavelli

Rönesans döneminin en önemli karakterlerinden Niccolo Machiavelli tarafından kaleme alınmış kitapta ülkeyi yöneten kişinin nasıl olması gerektiği betimlenmiştir. Machiavelli siyasal düşüncenin laik ve bilimsel olması gerektiğini savunmuş ama yönetenlerin her zaman dindar gözükmesi gerektiğini öğütlemiştir. Bu kitabını yazarken Assassin’s Creed severlerin yakından tanıdığı Cesera Borgia’dan esinlenmiştir. Modern diktatörlüğün ve modern liderliğin temelinde bu kitap vardır.

5. Tom Amca’nın Kulübesi – Harriet Beecher Stowe

Tom Amca'nın Kulübesi - Harriet Beecher Stowe

Amerikan İç Savaşı sırasında yazılan kitap kölelik karşıtı yazar Harriet Beecher Stowe’ın en önemli eseridir. Kölelik karşıtı bir gazetede ilk kez 40 sayılık bir tefrika olarak yayınlanan kitap 18.yüzyılda amerika’da İncil’den sonra en çok okunan kitap olmuştur. Kitapta siyahi bir köle olan Sam Amca’nın duygusal hayatı işlenmiş ve köleliğe karşı mücadele edenlerin manifestosu olmuştur.

4. Türlerin Kökeni – Charles Darwin

Türlerin Kökeni - Charles Darwin

İngiliz doğa tarihçisi Darwin’in araştırmaları sonucu yazdığı kitap bilim tarihinin en önemli kitaplarından birisidir. Darwin’in canlıların sürekli değişim halinde olduğu ve doğal seçilim yoluyla geliştiği görüşünü öne sürdüğü, biyolojik evrim kuramını oluşturduğu kitabıdır.

3. Kavgam – Adolf Hitler

Kavgam - Adolf Hitler

Dünyanın belki de en kanlı diktatörü olan Adolf Hitler’in yazdığı otobiyografik romandır. kitap aynı zamanda Nasyonal Sosyalizm ya da diğer adıyla Nazizmin politik manifestosu olarak kabul edilir. Kitabın ilk bölümünde Hitler gençlik dönemini ve ilk politik fikirleri ile Yahudiler hakkındaki fikirlerini açıklarken ikinci bölümde Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin programı ve devlet anlayışı üzerine yazdığı yazılarına yer verir.

2. Savaş Sanatı – Sun Tzu

Savaş Sanatı - Sun Tzu

M.Ö. 600-500 yılları arasında yazılan kitap günümüzde hala birçok politik lider ve asker tarafından başucu kaynağıdır.13 bölümden oluşan kitap şimdiye kadar yazılan en önemli strateji kitabı kabul edilmektedir.