Eduard Schnitzer ( Mehmet Emin Paşa) kimdir?

Mehmet Emin Paşa kimdir?

Mehmet Emin Paşa.jpg

Doğum tarihi: 28 Mart 1840, Opole, Polonya
Ölüm tarihi ve yeri: 23 Ekim 1892, Kinena, Uganda

Mehmet Emin Paşa

Alman gezgini Mehmet Emin Paşa Tıp öğrenimi görüp, 1864’te Arnavutluk’ta Osmanlı hizmetine girdi. Bir yandan da türkçe öğrendi ve Mehmet Emin adını alan Emin Paşa (asıl ismi Edward Schnitzeı’dir), 1875’de Mısır’a giderek Sudan’da geziler yaparak. Sudan valisi Gordon Paşa tarafından askerî hekimliğe atandı. Bir müddet sonra Uganda ve Unyoro’ya elçi olarak görevlendirildi. Ekvator bölgesi valiliğine getirilince (1878), Mehdi olayı patlak verince güç durumda kaldı ve Hartum’la bağlantısı kesildi (Nisan 1883). Bununla birlikte direnmeyi sürdürerek,
Mobutu gölü kıyılarına çekildi. 1889 ‘de Bölgeye gelen Stanley’le Doğu Afrika kıyılarına gidip ertesi sene Almanya’nın hizmetine girdi. Tanganyika’ya bir sefer yaptı. Kongo’da (günümüzde Zaire), etkinliklerini önlemeye çalıştığı fakat köle tüccarları tarafından öldürüldü.